Yönetim Sistemleri Politikamız

  • Ürün ve hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
  • Proseslerimizin performansını ölçüp, ’Yalın Üretim’ tekniklerini kullanarak iş sonuçlarımızı iyiIeştirmek,
  • Katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı sürekli eğiterek farkindalik sağlayan ve takdir eden liderlik politikasi uygulamak,
  • “İş Mükemmelliği” modelini, tedarik aşamasından müşteri aşamasına kadar her proseste büyük bir titizlik ve profesyonellikle uygulayarak sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak,
  • Doğal kaynak tüketimi ve atık üretimini azaltıcı geIişmeIer yapmak,
  • Faaliyetlerimiz ve bilgi varlıklarımızla ilgili risk değerlendirmeleri sonucunda riskleri en aza indirgemek ve firsatlari değerlendirmek,
  • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alarak enerji performansımızı iyiIeştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemek,
  • Çevre ve iş kazalarının oIuşumunu ve enerji kayıplarını engelleyen düzeltici faaliyetleri başlatmak ve uygulamak,
  • İş faaliyetlerimizi kesintisiz olarak devam ettirmek ve tüm bilgi varlıklarımızın bilgi güvenliğini sağlamak,
  • Teknolojiyi yakından takip edip, kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek sektörünün daima öncü kuruluşu olmaktır.