Yönetim Sistemleri Politikamız

Amaçlarımız;

  • Ürün ve hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
  • Proseslerimizin performansını ölçüp, "Yalın Üretim" tekniklerini kullanarak iş sonuçlarımızı iyileştirmek,
  • Çalışanlarımızı sürekli eğiten, katılımlarını sağlayan ve takdir eden bir liderlik politikası uygulamak,
  • Tedarikçi ve müşterilerimizle işbirliği içerisinde çalışıp, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak,
  • Faaliyetlerimiz ve bilgi varlıklarımızla ilgili risk değerlendirmeleri sonucunda riskleri en aza indirgemek ve fırsatları değerlendirmek,
  • Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunlara yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
  • Sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, "yaşam döngüsü" boyunca doğal kaynak tüketimi ve atık üretimini azaltıcı ve çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak,
  • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı etkin olarak kullanmak ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemek,
  • İş faaliyetlerimizi kesintisiz olarak devam ettirmek ve tüm bilgi varlıklarımızın bilgi güvenliğini sağlamak,
  • Teknolojiyi yakından takip edip, kaliteli, yenilikçi ve çevre dostu ürünler üreterek sektörünün daima öncü kuruluşu olmaktır